З’явиться єдиний електронний формат аудиторського звіту: законопроєкт від Мінфіну – JPA Ukraine

З’явиться єдиний електронний формат аудиторського звіту: законопроєкт від Мінфіну

Мінфін оприлюднив законопроєкт зі змінами до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

7 червня 2021 року Мінфін оприлюднив проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та деяких законів України щодо удосконалення деяких положень».

Законопроєктом, зокрема, пропонується:

уточнення вимог до аудитора та аудиторської фірми, а також умов надання аудиторських послуг, удосконалення положення щодо інформації, яка наводиться в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства;
встановлення вимоги щодо подання в єдиному електронному форматі аудиторського звіту, підготовленого за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), щодо якої встановлено обов’язок складання і подання на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі;
уточнення повноважень та вимог до діяльності ОСНАД, у тому числі формування та функціонування Ради нагляду та Інспекції із забезпечення якості;
удосконалення норм щодо порядку атестації аудиторів;
удосконалення положень щодо особливостей проведення обов’язкового аудиту та аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог європейського законодавства, зокрема щодо тривалості завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та оприлюднення інформації про аудиторські комітети або органи (підрозділи), на які покладаються відповідні функції;
уточнення положень щодо процедури контролю якості аудиторських послуг, щодо професійної відповідальності аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а також порядку дисциплінарного провадження;
посилення відповідальності за порушення порядку призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
внесення змін до КУпАП та Закону “Про запобігання корупції”.
У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем опублікування. А поки що зауваження та пропозиції до проєкту Закону можна надавати протягом місяця з дня його оприлюднення у письмовій та/або електронній формі за адресою:

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2 або 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, e-mail: mlya@minfin.gov.ua;
Державна регуляторна служба України, 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: inform@drs.gov.ua.

Джерело

Змінити мову