Due Diligence – JPA Ukraine

Due Diligence

Дью Ділідженс – це ретельне вивчення об’єкта інвестування з метою об’єктивного уявлення про фінансовий стан компанії і можливі ризики, які можуть значно погіршити фінансовий стан компанії в майбутньому.

Operational Due Diligence

Операційний аналіз використовується для виявлення залежності фінансових результатів діяльності підприємства від витрат і обсягів реалізації.
Основними напрямками операційного аналізу є:

  • історичний розвиток компанії,
  • відомості про структуру керівництва,
  • оцінка організаційної структури,
  • оцінка внутрішнього контролю і виявлення його недоліків,
  • оцінка якості доходів і грошових потоків.

Financial Due Diligence

У процесі фінансового аналізу проводиться дослідження активів і зобов’язань компанії, системи фінансового планування і контролю, розраховуються фінансові коефіцієнти, проводиться незалежна інвентаризація активів і зобов’язань.
Фінансовий аналіз проводиться одночасно з аудитом підприємства, під час якого визначаються правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність звітності та іншої документації, їх відповідність чинному законодавству.

Tax Due Diligence

Податковий аналіз дає висновок про тяжкість податкового навантаження на підприємство. Одночасно проводиться оцінка ризику пред’явлення претензій з боку податкових органів.

За результатами проведеного Due Diligence ми надаємо Звіт, в якому дається оцінка інвестиційної привабливості та фінансового стану компанії.

При виявленні істотних фінансових ризиків, Замовник має можливість своєчасно відмовитися від угоди або виступити з пропозицією про зниження ціни.

За результатами проведеного Due Diligence ми надаємо Звіт, в якому дається оцінка інвестиційної привабливості та фінансового стану компанії. При виявленні істотних фінансових ризиків, Замовник має можливість своєчасно відмовитися від угоди або виступити з пропозицією про зниження ціни.

Нам довіряють

Змінити мову