Аудиторські послуги – JPA Ukraine

Аудиторські послуги

Обов'язковий аудит

Комплексна аудиторська перевірка, передбачена чинним законодавством України з метою підтвердження достовірності фінансової звітності. Обов’язкове проведення аудиту передбачено ст. 8 Закону України «Про аудиторську діяльність»

Ініціативний аудит

Аудиторська перевірка, яка проводиться за спеціальним завданням суб’єкта перевірки, в рамках якої можлива детальна перевірка окремих ділянок обліку. За результатами аудиту ми надаємо офіційне аудиторський висновок з виразом думки аудиторської компанії про достовірність складеної фінансової звітності.

Податковий аудит

Це комплексна перевірка відповідно до методиками проведення податкових перевірок фахівцями податкових інспекцій. Перевірка, проведена нашими фахівцями, допоможе своєчасно усунути допущені порушення і запобігти штрафні санкції.

Аудит спеціального призначення

Аудиторська перевірка, яка проводиться з метою підтвердження достовірності обліку і відображення у звітності окремих аспектів діяльності підприємства.

Аудит для власника

Проводиться за ініціативою власників, і відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України аудиторська компанія може виконувати функції ревізійної комісії підприємства.

Аудит об'єктів приватизації

Визначення вартості майна, що приватизується з використанням типових методик, затверджених урядом або державними органами приватизації.

Нам довіряють

Змінити мову