Послуги – JPA Ukraine

Послуги, які ми надаемо

Аудиторські послуги

 • Обов’язковий аудит
 • Ініціативний аудит
 • Податковий аудит
 • Аудит спеціального призначення
 • Аудит для власника
 • Аудит об’єктів приватизації

Бухгалтерські послуги

 • Ведення бухгалтерського обліку
 • Відновлення бухгалтерського обліку
 • Обробка первинної документації
 • Відновлення бухгалтерських проводок
 • Аналіз первинних документів організації
 • Відновлення та складання облікових регістрів

Консалтингові послуги

 • Разова консультація
 • Абонементне консультаційне обслуговування
 • Офіційні відповіді в письмовій формі
 • Консультування в режимі гарячої лінії
 • Консультування в офісі
 • Виїзд аудитора в офіс замовника

Due Diligence

 • Operational Due Diligence
 • Financial Due Diligence
 • Tax Due Diligence
 • Надання офіційного звіту

Послуги для бізнесу

 • Проведення інвентаризацій
 • Незалежний аналіз фінансово-господарської діяльності
 • Антикризове управління
 • Аналіз портфельних інвестицій
 • Аналіз фінансового стану

Оцінка нерухомості

 • Оцінка квартир
 • Оцінка комерційної нерухомості
 • Оцінка будинків (домоволодінь)
 • Оцінка інтелектуальної власності
 • Оцінка бізнесу

Чому обирають нас

За допомогою фахівців компанії було підготовлено до приватизації і надані послуги з акціонування значної кількості підприємств України. Найбільш значною роботою по корпоратизації, виконаної фахівцями «JPA Ukraine», була участь у підготовці та проведенні корпоратизації Українського державного підприємства електрозв’язку “Укртелеком” і реорганізація його в Товариство з обмеженою відповідальністю.

Фахівці фірми виконують весь комплекс робіт з підготовки та реєстрації випуску цінних паперів акціонерних товариств.

Група співробітників пройшла навчання за програмою складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та мають відповідні дипломи. Слід зауважити, що співробітники фірми постійно вдосконалюють свій професійний рівень – проходять підвищення кваліфікації в місті Києві на семінарах-практикумах, в яких беруть участь провідні фахівці органів державної влади, в тому числі представники Аудиторської палати України.

Аудиторські послуги надаються відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» та з вимогами Міжнародних стандартів аудиту. Згідно з цими стандартами фахівці нашої фірми планують і здійснюють аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит здійснюється шляхом тестування доказів, які підтверджують суми, і розкриття інформації у фінансових звітах.

Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвості попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності, яка повинна бути складена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Також ми проводимо підтвердження фінансової та спеціальної звітності Кредитних спілок, Фінансових компаній, ломбардів, страхових компаній, Недержавних пенсійних фондів та інших фінансових НЕ банківських установ, з метою надання інформації до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. На всі роботи фахівці фірми мають відповідні дозволи і сертифікати.

Нам довіряють

Змінити мову